ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Διαμερίσματα, Πολυκατοικίες, Μονοκατοικίες αλλά και Βίλες.

Εδώ μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποια από τα σημαντικότερα έργα μας.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 01

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 02

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 03

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 04

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 05